Haft fullt upp

Med att komma hem till en annan verklighet.

Såhär blev det; hade kontakt med mitt ordinarie jobb och insåg att karantänsregler skulle göra att jag tappade ytterligare två veckors jobb om jag kommit hem som planerat.

Det i kombination med att jag mot slutet började känna mig överflödig gjorde att jag kontaktade KLM och lyckades tidigarelägga min hemkomst. Så en vecka innan det var meningen, kom jag efter en något annorlunda resa, hem till karantän och inget munskyddstvång. Och nu är jag tillbaka i mitt andra liv, ombord på danmarksfärjan. Känns egentligen bara hemtamt.

Jag har haft en bra och lärorik tid ombord på Africa Mercy, framförallt lärdomar om hur olika kulturer arbetar. Jag har också fått möjlighet att dela med mig lite av vad jag kan till andra människor. Det viktigaste är dock nya vänskaper, som inte kommer att falla i glömska.

Ingenting är uteslutet om vad som sker i framtiden, har dock svårare att se ytterligare volontärarbete på en upplagd båt, jämfört med volontärarbete på ett fartyg “ute i fält”.

Stort tack till alla er som stöttat både ekonomiskt och med glada tillrop! Ni är guld värda!

Har ingen aning vad som sker i mitt bloggliv framöver, kanske kommer ytterligare projekt snart…

About Eric

Working as a volunteer on M/V Africa Mercy. Would you like to sponsor me, call +46 706 444 707 or send an e-mail ericson375(at)gmail.com View all posts by Eric

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: